Huollon yhteystiedot
Mikko Kämäräinen
Huoltopäällikkö
+358 40 588 1185
Ville Haaraoja
Technical Support Specialist
+358 44 978 1263
Pyydä tarjous
Sanna-Mari Laiho
Tuotespesialisti
+358 50 374 9737
Yhteystiedot
Muita eturauhasen liikakasvun hoitomuotoja

Muita eturauhasen liikakasvun hoitomuotoja

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu yleistyy miehillä iän myötä. Jopa 40 prosentilla yli 60-vuotiaista miehistä on jonkinasteisia liikakasvun oireita. Eturauhasvaivojen ilmaantuessa on suositeltavaa hakeutua tutkimuksiin ajoissa. Perustutkimuksilla lääkäri selvittää oireiden vaikeusasteen ja samalla suljetaan pois myös mahdolliset eturauhassyöpäepäilyt.

Kun vaivat ovat lieviä eivätkä haittaa normaalielämää, urologi saattaa suositella pelkkää tilanteen seuraamista itsenäisesti. Kun  vaivat alkavat haitata päivittäistä elämää, on syytä aloittaa hoito. Jos on vähänkin oireita, niin lääkäriin kannattaa hakeutua  heti, kehottaa myös urologian erikoislääkäri Mika Raitanen miestenterveys-julkaisussa. Alla on listattu yleisimpiä eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoitomuotoja.

Lääkehoito

Suurimmalle osalle potilaista kokeillaan ensin oireita helpottavaa lääkehoitoa. Lääkityksen avulla voidaan potilas saada vähäoireiseksi, vaikka sen teho ovat huomattavasti huonompi kuin leikkaushoitojen.

Eturauhasen liikakasvun oireita helpottamaan on käytössä kahdenlaisia lääkkeitä:

  1. 5-alfareduktaasin estäjät helpottavat oireita ja pienentävät eturauhasta ja
  2. alfasalpaajat rentouttavat lihaksia virtsarakon kaulalla ja helpottavat virtsaamista.

Lääkkeet eivät sovellu kaikille ja kaikilla oireet eivät helpota riittävästi. Tällöin ensisijainen hoitovaihtoehto on leikkaushoito, joita on erilaisia laserleikkauksesta avoimeen liikakasvun poistoleikkaukseen.

Hyödyt

Lääkehoito lievittää oireita ja on hyvä hoitomuoto, jos oireet ovat lieviä. Ei vaadi kirurgiaa.

Haitat

Kuten kaikilla lääkkeillä, myös eturauhasen liikakasvun hoitoon käytetyillä lääkkeillä on sivuvaikutuksia.

5-alfareduktaasien merkittäviä haittavaikutuksia ovat seksuaalisen halun väheneminen, ejakulaatio- ja erektiohäiriöt.

Alfasalpaajien haittavaikutuksia ovat huimaus, heikotus ja ejakulaatiohäiriöt. Lisäksi lääkkeitä tulee syödä päivittäin ja esimerkiksi 5-alfareduktaasin estäjien vaikutus ilmenee vasta noin 3-6 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta.

Eturauhasen höyläys (TURP)

Eturauhasen höyläys (TURP) on perinteinen, kirurginen toimenpide eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun poistoon.

TURP-toimenpiteessä ylimääräinen kudos poistetaan elektroresektiolla (sähkösilmukalla) virtsarakon kautta. Toimenpide on ollut käytössä jo noin 50 vuoden ajan.

Eturauhasen laserhoito on nykyaikainen vaihtoehto höyläykselle. Laserhoito on tehokas ja höyläystä kevyempi toimenpide potilaalle.

Lue lisää eturauhasen laserhoidosta

Hyödyt

Leikkaus auttaa virtsaamisongelmiin hyvin pian toimenpiteen jälkeen.

Haitat

Vaatiin 3-4 päivän sairaalassaoloajan. Suurin osa potilaista joutuu käyttämään katetria vähintään 2 päivää. Toimenpide yleensä aiheuttaa suhteellisen paljon verenvuotoa, mikä saattaa aiheuttaa TUR-syndrooman ja johtaa muun muassa sydänongelmiin (aiheutuu huuhtelunesteen imeytymisestä verenkiertoon). Runsaan verenvuodon takia höyläyksellä ei voida hoitaa suurikokoisia eturauhasia eikä huonokuntoisia potilaita. Höyläystoimenpiteen jälkeen saattaa ilmetä pakottavaa virtsaamistarvetta (pakkoinkontinenssi) jonkin aikaa. Hoidon jälkeen esiintyy myös usein käänteistä ejakulaatiota.

Eturauhasen halkaisuleikkaus (TUIP)

Halkaisuleikkaus tehdään virtsarakon kautta, kuten höyläysleikkauskin. Tässä halkaistaan sähköpiikillä rakonkalua ja eturauhanen. Toimenpiteen jälkeen virtsantulo helpottuu. Hoitomuoto on kevyempi kuin TURP, sillä halkaisuleikkauksessa on vähäisempi verenvuoto ja lyhyempi sairaalassaoloaika kuin höyläysleikkauksen jälkeen. Toimenpide soveltuu kuitenkin vain eturauhasille joilla ei ole suurta keskilohkoa ja jotka ovat alle 30 grammaisia.

Eturauhasen lämpöhoidot

Lämpöhoitoja on virtsaputken sisäinen mikroaaltohoito (TUMT) ja neulakuumennushoito (TUNA). Mikroaaltohoitoa voidaan suositella päiväkirurgisena toimenpiteenä suuren riskin potilaille, mutta hoidon tulokset eivät ole yhtä pysyvät kuin TURP- tai laserhoidossa. Neulakuumennushoito taas ei pienennä eturauhasta, mutta vähentää jäännösvirtsamäärää.

Eturauhasen sisäiset laajentimet

Virtsaputkeen eturauhasen sisälle voidaan asettaa metalliverkkoputki tai spiraali (eturauhasstentit), joka mahdollistaa virtsaamisen. Eturauhasen laajentimia voidaan käyttää pahoista oireista kärsiville potilaille, jotka eivät ole leikkauskandidaatteja. Laajentimet asennetaan paikallispuudutuksessa. Näiden pitkäaikaiskäyttöä ei suositella.

Avoleikkaus

Avoimessa eturauhasen liikakasvun leikkauksessa liikakasvu poistetaan alavatsalle tehdystä viillosta. Eturauhasen sisällä oleva liikakasvu poistetaan yhtenä kappaleena. Hoidon aikana verenvuoto on runsasta ja paraneminen verrattain hidasta. Avoleikkausta on käytetty lähinnä hyvin suurille eturauhasille (yli 100 g), jotka nykyään voidaan hoitaa myös laserilla.

Lue lisää eturauhasen hoitomuodoista Käypä-hoito -suosituksesta, sen potilasversiosta ja Therapiafennica-sivustolta.